Themsen vann AMP-5-prosjektet erstatning av eiendeler på £1,2 milliarder over 5 års periode. Thames Water-oppgraderingsprosjektet inkluderer porteføljen av 123 nettsteder over hele London, både kloakk- og drikkevannsprosjekter varierer fra £470k opp til £63m. Prosjekter involvert inkluderte Beckton (£63m største kloakkverk i Europa), Deephams (£28m) osv. Administrere/utvikle prosjektprogrammer i fellesskap med prosjektledere og kommersielle direktører. Leder et team på 4 planleggere på hovedkontoret på daglig basis. I tillegg involvert i planlegging av anbudsfase, utarbeide bud som er enige om målkostnaden med byggherren i den grad det utarbeides detaljert byggeprogram, avtale målkostnad. Et stort engasjement i strategiene og utarbeidelsen av forretningsplanen for å oppnå årsavslutningen for hvert regnskapsår. Bygg opp et byggeprogram for Europas største kloakkrenseanlegg til en verdi av 63 millioner pund ved å oppgradere STW & WTW til å opprette et nytt renseanlegg. Resource Loading og opptjent Vale Management for det overordnede prosjektet på programporteføljenivå og individuelt prosjektnivå.