Bærekraft & HSE

NS Group of Companies er dypt forpliktet til bærekraftig forretningspraksis, redusere vårt karbonfotavtrykk og sikre helsen og sikkerheten til våre ansatte. Vi er stolte over å ha oppnådd sertifiseringer fra respekterte organisasjoner som ISCEA (International Supply Chain Education Alliance), MSQ Global og BIMA sustainability Council og OSHA (Occupational Safety and Health Administration), som viser vår dedikasjon til disse viktige prinsippene. Vi velger å ta bevisste beslutninger som:

 • Inkorporerer fornybare energikilder og energieffektive teknologier.
 • Designe systemer som enkelt kan vedlikeholdes, repareres og oppgraderes for å forlenge levetiden.
 • Redusere avfall og minimere bruken av ressurser som vann og råvarer.
 • Design for tilpasningsevne og fleksibilitet, slik at systemene kan tilpasses endrede behov over tid.
 • Sette bærekraftsmål og innlemme dem i prosjektplanlegging.
 • Involvere interessenter og lokalsamfunn i prosjektdesign og beslutningsprosesser.
 • Gjennomføre miljøkonsekvensvurderinger for å identifisere og redusere potensielle negative effekter.
 • Utvikle og implementere bærekraftsytelsesmålinger for å spore fremgang.
 • Bruke prosjektstyringsprogramvare for å overvåke og administrere ressurser, inkludert tid, budsjett og materialer.
 • Oppmuntre til en bærekraftig kultur blant teammedlemmer og entreprenører gjennom opplærings- og bevissthetskampanjer.
 • Implementering av strenge protokoller for å sikre et trygt arbeidsmiljø.
 • Gjennomføre regelmessige risikovurderinger for å identifisere og redusere potensielle helse- og sikkerhetsfarer.
 • Tilby personlig verneutstyr (PPE) og sikkerhetsopplæring til ansatte.

Våre sertifiseringer

Bygg En Bedre Fremtid For Den Neste Generasjonen

Vi kommer til å være det ledende konsulentfirmaet for prosjektplanlegging og prosjektkontroll i verden av vår lidenskap!

Noen merker vi jobber med