Våre tjenester

Ressursforvaltning

Ressursstyring innebærer effektiv bruk av alle ressurser – arbeidskraft, materialer, utstyr, økonomi og tid – for å nå prosjektmålene. NS Nordics designer ressursforvaltningstjenester for å hjelpe kunder med å nå sine byggemål samtidig som de maksimerer bruken av tilgjengelige ressurser.

Våre tjenester inkluderer:

Ressursplanlegging: Vi hjelper deg med å finne den riktige blandingen av ressurser som kreves for å oppfylle prosjektmål og -mål.

Ressursplanlegging: Organiser og planlegg ressursene for å møte prosjektkrav og tidsfrister, optimalisere produktiviteten og minimere nedetid.

Ressurssporing: Overvåker bruken av ressurser i sanntid og gir kundene våre oppdatert informasjon om ressursutnyttelse og ytelse

Ressursoptimalisering: Optimalisering av ressursbruk for å minimere ressursover- og underbruk samtidig som prosjektkvaliteten forbedres, kostnadene reduseres og effektiviteten økes.

Prosjektbudsjettering: NS Nordics hjelper våre kunder med å lage og administrere en økonomiplan for byggeprosjekter. Effektiv budsjettplanlegging for prosjekter sikrer at prosjektet skrider frem i henhold til planlagt tidsplan og holder seg på sporet økonomisk.

Ferdigheter og verktøy som vi inkorporerer i tjenestene våre er:

  • ActiPLANS.
  • Autodesk Build.
  • GanttPro.
  • Procore.
  • BIM 360.

Bygg En Bedre Fremtid For Den Neste Generasjonen

Vi kommer til å bli verdens ledende prosjektplanlegging- og kontrollkonsulenter med all lidenskapen vår!

Noen merker vi jobber med