Kommersiell ledelse

NS Nordics AS leverer et komplett spekter av kostnadsstyrings- og mengdemålingstjenester innenfor det bygde miljøet for både byggherrer og entreprenører.

Kostnadsstyring og kvantitetsmåling

NS Nordics AS tilbyr et komplett spekter av kostnadsstyrings- og mengdemålingstjenester innenfor det bygde miljøet for både kunder og entreprenører, inkludert:

  • Kontantstrømstyring
  • Endringsledelse
  • Kostnadsmodellering
  • Kostnadsplanlegging
  • Verdiledelse og verditeknikk
  • Innkjøpsrådgivning, strategi, kontraktsutvalg og kontraktsdokumentasjon
  • Kontraktsadministrasjon
  • Mulighetsstudier
  • Risikostyring

vår filosofi

NS Nordics AS er forpliktet til å yte utmerket tjenesteleveranse og har en policy om kontinuerlig utvikling og forbedring, samtidig som den forblir fleksibel i forhold til både kundenes krav og endringer i byggebransjen.

Vårt team legger stor vekt på kontroll av byggekostnadene. Det oppnås ved å bruke vår ekspertforståelse av gjeldende priser på arbeid, materialer og anlegg, og det, i kombinasjon med vår tekniske forståelse av design, gir kundene tidlig og vedvarende tillit til verdien av investeringen deres.

Vi har som mål å være et proaktivt og effektivt medlem av byggeteamet.

Bygg En Bedre Fremtid For Den Neste Generasjonen

Vi kommer til å være det ledende konsulentfirmaet for prosjektplanlegging og prosjektkontroll i verden av vår lidenskap!

Noen merker vi jobber med