Våre tjenester

4d-modellering For Datasentre

Datasentre er et av de mest komplekse bygingstypene, og krever dermed ytelse som overgår de fleste forventninger. For å yte raskt må det eletriske IT-systemet i Datasentrene generere mye varme, som betyr at det trengs utstyring med riktig nedkjøligssystem.

I tillegg er opprettholding av uavbrutt strømtilførsel sluttresultatet. Dette er veldig åpenbart. Overoppheting på serverrommene kan påvirke datahastighetene for tilgang verden over, som har innvirkning på dataavhengige tjenester. Derfor er opprettholdelse av stabil temperatur og konstant strømtilførsel kritisk for å drifte datasenterets datakraft. Nå kan vi gå dypere inn på BIM-tjenestedelen og utforske effektiviteten av BIM-tjenestene under bygging av datasentre.

Byggeinformasjonsmodellering benyttes regelmessig til 3D-modellering av byggeplassen som skal driftes. Modellererne eller ingeniørene får hjelp fra CAD-baserte design i 2D, for deretter å konstruere en 3D eller 4D modell for byggeplassen på REVIT, som er en BIM-basert programvare.

Med tanke på BIM for Datasenterbygging må vi modellere den i henhold til de mest vesentlige utfordringene. For eksempel:

 • Mindre Plass, Flere tjenester
 • Enkel Igangkjøring
 • Uforstyrret Strømtilførsel
 • Luftstrømningsanalyse

Dette er de vanligste men mest avgjørende påkravene og utfordringene rundt konstruksjon av Datasentre.

 • BIM-tjenester kan hjelpe med å visualisere, planlegge og gjennomføre justeringene som trengs for å innføre så mange tjenester som mulig i det tilgjengelig plassområdet. Dette lar oss sitte sammen og koordinere sammenlagt, så endringer og justeringer kan fastslås uten behov for fysisk bygging. Dette sparer gigantiske mengder tid og penger, som hele AEC-industrien kan takke BIM-tjenestene for, da de ikke bare benyttes til bygging av Datasentre, men også andre byggeprosjekter.
 • Datasentre krever gjennomgående ytelse og pålitelighet. På grunn av dette er det avgjørende å ha en robust igangsettingsprosess, da dette er ganske vanskelig å gjennomføre for hvert utstyrselement på konvensjonelle måter. BIM-tjenester inkluderer igangskjøringsinformasjon forbundet med utstyret som kan legges til i BIM-modellen, som gjør igangkjøringsprosessen enkelt sporbar gjennom en sanntidsjustert database. Avanserte koordineringssjekker gjennom NAVISWORKS tilbyr også en løpende vurderingsprosess så igangkjøring kan finne sted før endelig utførelse.
 • En uforstyrret strømtilførsel kan enkelt settes opp ved hjelp av en 3D-modell med et BIM-verktøy og koordineres med andre involverte spesialiseringer, som Brannbeskyttelse osv.
 • BIM-modellen lar ingeniørene evaluere serverutformingene basert på temperaturmodellering. Ved hjelp av beregningsbaserte væskedynamiske simuleringer kan ingeniørene gjennomføre denne oppgaven via en BIM-modell. Når CFD-simuleringene innføres i BIM-modellen kan lufttilførselen inne i datasenteres visualiseres med temperaturvariasjoner på tvers av hele bygningen.

Hovedformålet bak 4D-modellering er å simulere hele konstruksjonsprosessen, vise informasjon og framgang for prosjektet på hvert steg og en estimert tidsperiode for fullføring av prosessen. Den er vanskelig å bruke for de som ikke er vant til den. Programvareingeniører er kjent med denne modellen og kan benytte den på prosjektene sine. 4D kan være utenfor rekkevidde for enkelte firmaer på lavere nivåer, men kan spare deg penger på mange ulike måter. I tillegg er 3D-baserte grafiske designprogramvarer utdaterte og ute av stand til å støtte moderne prosjekter. Det tar tid og penger. 4D reduserer forbruket. Denne modellen er et tryggere og mindre risikabelt verktøy. Eiere og entreprenører kan evaluere prosjekter, som hjelper med å identifisere problemer og feiltak, som reduserer risikoen for ulykker og kriser. 4D gjør det mulig å tenke kreativt gjennom kommunikasjon og øker forretningsverdien.

4D-modellen har også en kraftig og gunstig rolle i utvikling og planlegging av et byggeprosjekt. Dette lar byggeplanleggeren og eieren få oversikt over og gjøre endringer i de grafiske designene i henhold til egne ønsker. Dette gir planleggerne de beste visualiseringene, som lar dem sette opp bedre planer og kart. Byggeinformasjonsmodellering kommer også som tillegg til den fjerde dimensjonen i 4D-modellen.

 • Byggeinformasjonsmodellering (BIM) hjelper eieren og planleggingslederen med å forbedre byggedesignet ved å eliminere unødvendige komponenter som forårsaker ulike problemer, og tilfører nødvendig informasjon. BIM er det beste verktøyet til byggeledelse og planlegging, og øker produktivitetsnivået.
 • Strukturelt design i 4D gir oss også informasjon om estimert tid det vil ta å gjennomføre byggingen. Denne simuleringsprosessen hjelper med å reduse tidsbruken forbundet med byggingen.
 • Den hjelper også med å identifisere problemer og sammenlikne faktiske og planlagte prosedyrer.
 • Hovedfordelen med 4D-planlegging og simulering er at den tilbyr veldig tydelig kommunikasjon og visualisering.
 • Den hjelper med reklamering og publisitetsarbeid for prosjektene på markedsplassen.
 • Den øker produksjonsraten og reduserer bortkasting av ressurser og penger.
 • I tillegg identifiserer den alle eventuelle konflikter og løser dem.

Bygg En Bedre Fremtid For Den Neste Generasjonen

Vi kommer til å være det ledende konsulentfirmaet for prosjektplanlegging og prosjektkontroll i verden av vår lidenskap!

Noen merker vi jobber med