• Driftsingeniør for datasenter
  • BE (elektroteknikk)

Usama Riaz

Driftsingeniør for datasenter

Usama er ansvarlig for å sikre overholdelse av datasenters SOP-er, vedlikeholde AC- og DC-strømforsyninger og sikre samsvarsstandarder. De fører tilsyn med driften og vedlikeholdet av kraftinfrastrukturen, utfører rutinekontroller, administrerer beholdning av kritiske reservedeler og koordinerer med ulike team for overvåking og billettsalg. Usama oppretter og oppdaterer også datasenteroppsett, administrerer kundekrav og sørger for at ulike systemer og utstyr fungerer som de skal.