• Senior Site Manager
  • (Msc I Helse- Og Sikkerhetsledelse)

Tony Carrie

Senior Site Manager

Opplæring: Telescopic Forks Handler – FAS C.S.C.S Qualified | Site Dumper Truck – FAS C.S.C.S Kvalifisert | Begrenset plass – FAS C.S.C.S-kvalifisert | Yrkesrettet førstehjelpskurs – Sikkerhet ved landkontroll.

Rolle: Tony er en dyktig fagperson med sterk bakgrunn innen prosjektledelse. Hans ansvar inkluderer å overvåke og lede prosjekter, sikre overholdelse av kundens spesifikasjoner, opprettholde kvalitetskontrollprosedyrer, gi ansatte orientering om selskapets verdier og kultur, sette og håndheve standarder på arbeidsstedet og gjennomføre periodiske sikkerhetsinspeksjoner. Tonys erfaring fra Microsoft Data Center stemmer godt overens med NS Nordics sitt arbeid, noe som gjør ham til en verdifull ressurs for organisasjonen. Med sin kompetanse innen prosjektledelse regnes Tony som en nøkkelressurs for NS Nordics AS.