• Kommersiell leder
  • BSc (Hons) Kvantumsmåling

Martin Beards

Kommersiell leder

Med over 25 års omfattende erfaring i byggebransjen, som omfatter ulike prosjekter og kontrakter på tvers av kommersielle, gjestfrihets-, detaljhandels-, bolig-, industrisektorer og en spesialisering innen datasentre, bringer Martin et vell av kunnskap til bordet. Med dyktig håndtering av kvantumskartlegging, kontraktsadministrasjon og kostnadskontrollfunksjoner, har han med suksess administrert et bredt spekter av standard og generiske hovedkontrakter og underkontrakter. Han fungerer for tiden som kommersiell leder, og hans erfarne ekspertise og bransjeinnsikt, spesielt innen datasentre og ordninger for blandet bruk, spiller en sentral rolle i å drive vekst og fremme strategiske partnerskap.