• Jr. Planleggingsingeniør
  • Master i ingeniørledelse (industriell ledelse)

Syed Ghufran Ullah

Jr. Planleggingsingeniør

Opplæring: Advance Industrial Automation & Control System

Ghufran bringer en rekke faglig ekspertise til rollen, inkludert prosjektledelse, energiledelse, kvalitetskontroll med fokus på prosessforbedring, industriell instrumentering, ERP-ledelse og ferdigheter i verktøy som MS Office, Visio, Project og AutoCAD. Stillingen har ansvar for ulike ansvarsområder knyttet til prosjektplanlegging og koordinering. Dette innebærer å bistå med prosjektplanlegging, overvåke prosjektfremdrift, gjennomføre kvalitetskontroller og samarbeide med tverrfunksjonelle team for å sikre vellykket prosjektgjennomføring.