• personalsjef
  • Master i bedriftsøkonomi

Sheliza

personalsjef

Rolle: Som HR-leder hadde stillingen en rekke ansvarsområder, inkludert talentanskaffelse, medarbeiderrelasjoner, resultatstyring, opplæring og utvikling og policyimplementering. Kandidaten spilte også en nøkkelrolle i å fremme en positiv arbeidskultur, sikre overholdelse av arbeidslover og gi strategisk HR-veiledning til organisasjonen.