• Prosjektleder
  • Master i Business Administration (MBA) i prosjektledelse | Prosjektledelse profesjonell (PMP) sertifisering | Kritisk forretningsinfrastruktur og datasenter (sertifisert)

Sarbdeep

Prosjektleder

Sarbdeep fokuserer på å ta beslutninger, gi ekspertise innen kritiske ingeniørprosjekter, digitalisering og automatisering for å transformere nettsteder og tilpasse teknologier med forretningsmål. Sarbdeep utmerker seg i å skaffe nye muligheter, lede levering av kapitalprosjekter med høy verdi og sikre vellykket gjennomføring innenfor budsjett og omfang.