• prosjektassistent
  • Master i bedriftsøkonomi | Master i internasjonal konstruksjonsledelse | Sivilingeniør – Infrastruktur og transport

Juan

prosjektassistent

Rolle: Kandidaten er ansvarlig for prosjektledelse av et av de største prosjektene til NS Nordics AS i Norden. Kandidaten er ansvarlig for å dekke assisterende roller i ulike aspekter som HMS (helse, sikkerhet og miljø), kvalitetskontroll, fremdriftsovervåking, planlegging, økonomi og rapportering. De håndterer også kunde- og kontraktshåndtering, og sikrer effektiv kommunikasjon og koordinering med interne ressurser.