• Samsvarsansvarlig
  • Bachelor i bedriftsøkonomi

Hussain Kanchwala

Samsvarsansvarlig

Hussain er en av de ansatte som har fungert lengst i NS Nordics, og er høyt ansett som en bærebjelke i selskapets drift. Han har gjennom sin periode vært involvert i ulike HR-aktiviteter og har opparbeidet seg omfattende kompetanse innen dokumentasjon. For øyeblikket, som Compliance Manager, er Hussain ansvarlig for å sikre overholdelse av regulatoriske krav og interne retningslinjer. Hans rolle innebærer å overvåke compliance-relaterte prosesser og implementere nødvendige tiltak for å redusere risiko. Hans verdifulle bidrag og enorme erfaring gjør ham til en uvurderlig ressurs for selskapets fortsatte suksess.