• Planingeniør
  • Master i byggeprosjektledelse.

Hamza Yasin

Planingeniør

Hamza, som Europass-fagmann, er ansvarlig for kostnadsutjevning, opprettelse av S-kurver, histogrammer og presentasjoner for planleggingspakker av NS Nordics AS-prosjekter. Hamza Yasin genererer også fremdriftsplanrapporter, tildeler ressurser til aktiviteter, overvåker aktiviteter og danner S-kurver basert på kostnader og ressurser.