Norge og Storbritannia: The Future Power Region of Europe

Vi er hjertelig invitert til et arrangement i regi av Aker Solutions

Mens europeiske regjeringer kjemper med de tilsynelatende motstridende agendaene for å skaffe tilstrekkelig sikker, pålitelig, ren og rimelig energi, vil denne begivenheten utforske de mest presserende barrierene som må overvinnes for at Norge og Storbritannia skal bli den fremtidige kraftregionen i Europa.

Arrangementet vil bli moderert av Stephen Bull, styreleder for Renewable UK og inkluderer korte presentasjoner og en paneldiskusjon med utmerkede foredragsholdere.

NS Nordics er en elitebedrift av strategiske, program-, prosjektledelses- og endringsspesialister. Vi er et uavhengig, ledende konsulentselskap med multisektorkunnskap og evnen til å oppfylle alle komplekse program- og prosjektledelsesbehov. Tidligere basert i Storbritannia, har NS Nordics nå etablert seg i det norske markedet. Under veiledning av våre anerkjente administrerende direktører Sultan Qureshi. NS Nordics deltok på et fremtredende arrangement i Norge, sammen med andre selskaper. NS Nordics skilte seg imidlertid ut blant deltakerne på grunn av deres eksepsjonelle respons og innovative faglige ideer.

Under arrangementet hadde NS Nordics den utpregede gleden av å møte anerkjente personer som president Jonas Gahr Støre, som prydet anledningen med sin tilstedeværelse. Arrangementet, dyktig moderert av Stephen Bull, den anerkjente styrelederen i Renewable UK, viste frem en serie opplysende presentasjoner og fengslende paneldiskusjoner. NS Nordics hadde også muligheten til å samhandle med anerkjente gjester inkludert H.E. Ms. Jan Thompson CMB OBE, Andreas Bjelland Eriksen, Thor Anders Nummedal, Ana Musat, Kjetel Digre, Stine Vethe, and Stephen Bull. Å engasjere oss med disse bemerkelsesverdige personlighetene tillot oss å utveksle ideer, knytte meningsfulle forbindelser og få dypere innsikt i utfordringene og mulighetene i energisektoren.

Arrangementet fremhevet også den sentrale rollen som NS Nordics kan bidra til å fremme ambisjoner om fornybar energi i Norge og Storbritannia, ved å fungere som en katalysator for fremgang og gå i spissen for utviklingen av robuste og innovative løsninger som adresserer de mangesidige utfordringene europeiske myndigheter står overfor.

Høyttalere:

HAN. Jan Thompson CMB OBE, har blitt utnevnt til Hans Majestets ambassadør i Kongeriket Norge etter Richard Wood. Vi er glade for å ønske velkommen til den nye britiske ambassadøren som har tiltrådt hennes utnevnelse i april 2023.

Andreas Bjelland Eriksen – statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre i avdeling for olje og energi, Bjelland Eriksen kommer fra å ha vært førsterådgiver for Energitilsynet i NVE (2017 – 2020) og politisk rådgiver for Arbeiderpartiets utvalg for Business and Trade til han ble statssekretær i 2021.

Thor Anders Nummedal- Statnett, leder for forretningsutvikling, offshoreutvikling siden 2021, Nummedal har mer enn 30 års erfaring innen energivirksomhet innen en rekke felt fra olje og gass, kraftproduksjon og utvikling av elektrisitetsnett, inkludert ingeniørfag, lisensiering, teknologi og Utvikling og konstruksjon jobber i store prosjekter onshore og offshore. Nummedal var prosjektdirektør for utvikling og bygging av North Sea Link to UK.

Ana Musat – Renewable UK, Executive Director for Policy & Engagement, Ana fører tilsyn med bransjeforeningens policyarbeid på tvers av alle fornybare teknologier, samt programmet for engasjement med medlemmer, media og andre eksterne interessenter. Hennes rolle er å levere politiske endringer som akselererer overgangen til et fornybarbasert energisystem som gir sosioøkonomiske fordeler for Storbritannia.

Kjetel Digre – Aker Solutions, administrerende direktør med lang erfaring fra olje- og gassindustrien, sist i Aker BP som SVP Operations and Asset Development, samt 25 år i Equinor hvor han har hatt flere stillinger innen prosjektgjennomføring og feltutvikling

Stine Vethe – Aker Solutions, visepresident for Offshore Wind Foundations, Vethe har lenge vært en forkjemper for bærekraftige forretningsmodeller, og begynte sin karriere i 4Subsea og gikk over til Wind Energy i 2020.

Stephen Bull – Moderator – Stephen Bull ble utnevnt til sjef for strategi, portefølje og bærekraft i april 2023 etter å ha ledet virksomheten for fornybar energi siden august 2021. Briten har mer enn 20 års bransjeerfaring, sist som SVP for vind og lavkarbon i Equinors forretningsområde fornybar. Bull er styreleder for Renewable UK, den største industriforeningen for fornybar energi i Storbritannia, og har sittet i ekspertpaneler for den britiske regjeringen som dekker lavkarbonløsninger. løsninger.

Details

  • Date: May 8
  • Time: 08:00 – 10:00