• Senior produktingeniør
  • Master of Science i maskinteknikk | Opplæring i prosjektledelse | Dataanalyse for Lean Six Sigma-kurs

Davide

Senior produktingeniør

Rolle: En senior produktingeniør er en teknisk fagperson som er ansvarlig for å designe, utvikle og føre tilsyn med produksjon og testing av produkter. Stillingen vil jobbe med tverrfunksjonelle team for å sikre produktkvalitet, pålitelighet og kostnadseffektivitet. Senior produktingeniører vil også være ansvarlige for å undersøke og analysere tilbakemeldinger fra kunder for å forbedre produktets ytelse og brukervennlighet. De gir også teknisk støtte til kunder og er ofte involvert i produktmarkedsføring og produktveikart.