• Prosjektleder
  • Sivilingeniør-VII karakter

Aleksandar

Prosjektleder

Aleksandar har hatt ansvar for å lede og føre tilsyn med ulike prosjekter i Norden. Deres ekspertise ligger i bolig- og forretningsbyggprosjekter, samt avfallshåndteringsprosjekter. I sin rolle har de med suksess administrert og koordinert prosjektaktiviteter, og sikret overholdelse av tidslinjer, budsjetter og kvalitetsstandarder.