• Datasentertekniker
  • Master i risikostyring – Offshore teknisk sikkerhet

Rodrigo

Datasentertekniker

Overvåke og overvåke retningen til prosjektet som stedsleder og sikre at kundens spesifikasjoner og krav oppfylles, opprettholde kvalitetskontrollprosedyrer og gi orientering til ansatte når det gjelder selskapets verdier og kultur. Sette og håndheve standarder for hvert prosjektsted og foreta periodiske besøk på stedet for å sikre at entreprenører og mannskaper følger riktige sikkerhetsprotokoller. Minimer risiko, løs brudd og potensielle farer, og utarbeide hendelsesrapporter. En hyggelig og ledet person som virker tilpasningsdyktig til enhver organisasjons verdier og kultur og kvalitet for å gjøre seg komfortabel med teamet NS Nordics AS på kort tid.