• Ledende planingeniør

  • (MSC Sivil Eng. – Byggeplanlegging Og -ledelse Storbritannia)

  • (Medlem Institutt For Byggteknikk)

  • (MAPM Foreningen For Prosjektledelse)

Micheal Abby

Ledende planingeniør

Micheal Abby er en erfaren planleggings- og prosjektkontrollspesialist, sertifisert som Project Management Professional (PMP), med over 15 års erfaring i byggebransjen, primært i Russland og Midtøsten. Han har en mangfoldig sektorbakgrunn, inkludert infrastruktur, flyplassutvikling, bolig- og kontorprosjekter, høyhus, universitetskonstruksjon, gruvedrift og metaller og industrikonstruksjon.

Micheals ekspertise spenner over ulike kritiske funksjoner som planlegging og rapportering, prosjektkontroller og omfattende arbeid med datasenterprosjekter. Han utmerker seg i å utvikle og vedlikeholde tidsplaner for design-, prosjekterings-, konstruksjons- og idriftsettelsesfasene. Den administrerer også fremdriftsdatabaser, fremdriftsrapportering, milepælsprognoser, forsinkelse/flytebaneanalyse og registrerer forsinkelser og forstyrrelser. Dens ferdigheter strekker seg til Earned Value Management, overvåking av tidsplanytelse og gjennomføring av fremdriftsverifisering av nettstedet mens det fokuseres på kvalitetsvurderinger.

Micheal Abby har en MSC i sivilingeniør med spesialisering i konstruksjonsplanlegging og -ledelse fra Storbritannia. Han er medlem av Institute of Civil Engineering og Association of Project Management (MAPM).