• Konsulent Prosjektleder
  • Mastergrad I Elektroteknikk, Spesialisering I Industrifelt

  • PMP Sertifisering

Luvrano

Konsulent Prosjektleder

En ekspert vil veilede og konsultere klienter angående organiseringen av prosjektteamet, organisere møter, ha kontakt med interessenter og lage planer for en vellykket avslutning av prosjektet. Utmerkede organisasjons-, kommunikasjons- og problemløsningsevner kreves for denne rollen, samt kapasitet til å føre tilsyn med en rekke prosjekter og interessenter. I tillegg sørger konsulentprosjektlederen for at prosjektet er ferdig i henhold til tidsplan, innenfor budsjett og i henhold til bransjestandarder.