• Hms-sjef
  • (MSC Helse Og Sikkerhet)

  • (Bsc I Ledelsesvitenskap)

Lawrence Harry

Hms-sjef

Denne HMS-sjefrollen i NS Nordics AS forførte i to aspekter som forklart i intervjuet. Det tilbyr å ta utfordringer i et flerkulturelt miljø som samsvarer med bedriftens natur. For det andre har selskapet en internasjonal dimensjon, hvor en medarbeider kan bruke fordelene ved sin teoretiske og praktiske kunnskap og erfaring til å bidra til å nå visjonen og implementere strategien. En del av denne jobben i denne nye oppgaven vil være å sette og vedlikeholde HMS-standarder til Euro-koder for store byggeprogrammer over hele Norge.