• Senior planingeniør
  • Master of Science in Mechanical Engineering
  • Project Management Training
  • Data Analytics for Lean Six Sigma Course

Kevin Scott

Senior planingeniør

Rolle: Kevin er en erfaren MEP-profesjonell med over 40 års erfaring i byggebransjen, og spesialiserer seg på forhåndskontrakt, design, planlegging og utførelse av komplekse bygningstjenester. Med sin analytiske og samarbeidende tilnærming til problemløsning, har Kevin med suksess ledet planleggingen og detaljert idriftsettelse av flere datasentre i Israel, og overvåket kvalitets- og teknisk samsvarsinspeksjoner gjennom hele prosessen. Kevins ekspertise på disse områdene er tatt godt i bruk i NS Nordics AS, hvor han ser frem til å planlegge og gjennomføre vellykkede prosjekter.