• Elektroinstallatør
  • Elektriker
  • DSB Sertifisert

Dragan

Elektroinstallatør

Installasjon og vedlikehold av elektriske anlegg i bolig- og næringsbygg er ansvaret til en elektroinstallatør som har oppnådd DSB-sertifisering. For å sikre sikkerhet og funksjonalitet må de være dyktige i å installere ledninger, belysning og andre elektriske komponenter. I tillegg må de være i stand til å teste og evaluere gjeldende elektriske systemer for å finne eventuelle problemer og foreta reparasjoner eller utskiftninger etter behov.