• Senior Lead Planner
  • Construction Engineer / Construction Institute Bucharest
  • MSc. Eng. (Masters’ Degree)

Radu Triculescu

Senior Lead Planner

Opplæring: MS Project og sertifisering | Primavera og sertifisering

Rolle: Radu er en svært ambisiøs person med over to tiårs erfaring i byggesektoren. Hans ekspertise strekker seg utover hans omfattende kjennskap til planlegging, overvåking og kontrollverktøy som Primavera P6, MS Project og MS Excel. Ved å kombinere sin analytiske tilnærming, oppmerksomhet på detaljer og innovative tenkeevner, leverer Radu konsekvent eksepsjonelle resultater. På grunn av hans engasjement, flid og entusiasme er Radu en verdifull ressurs for NS Nordics AS. Han er begeistret for å jobbe sammen med likesinnede i et selskap som gjør ham i stand til å bruke sine ferdigheter og kunnskaper til sitt fulle potensial.