Network Rail – Nasjonalt elektrifiseringsprosjekt

Ansvarlig for rydding av brokonstruksjoner for elektrifiseringsprosjektet i den store vestlandsregionen. Laget et detaljert program for påske- og julebesittelsesarbeidene basert på tillatt tilgang og grensesnitt med besittelsesplanleggere for å sikre at de planlagte arbeidene ikke er i konflikt med andre arbeider. Kostnadslast programmet i henhold til den estimerte kostnaden for prosjektet med jevne mellomrom og diskuter kostnadsprofilen med den kommersielle lederen. Gi informasjon fra høynivåprogrammene til teammedlemmene. Utviklet rapporteringsregneark for å overvåke endringene i implementeringsdatoene og heve det til teamet.

Network Rail - National Electrification Project
– Klar til å starte?

Ta kontakt!

Hvis du er interessert i noen av tjenestene vi tilbyr og ønsker å finne ut mer, kan du ta kontakt med oss ​​ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

  • info@nsnordics.no

  • Åkebergveien 30, 0650 Oslo, Norway

Våre kontorer

  • Åkebergveien 30, 0650 Oslo, Norway
  • Lautrupsgade 7DK-2100 Copenhagen, Denmark
  • Maria Bangata 6 11863 Stockholm Sweden