• Planingeniør
  • BIM-tekniker konstruksjon | Master i energi og materialgjenvinning | Sivilingeniør

Pirabasenan Mahimaisenan

Planingeniør

Rolle: Pirabasenan, en erfaren planleggingsingeniør, er for tiden engasjert i et prosjekt hos NS Nordics, som involverer bygging av et storskala datasenter i Norden. Med omfattende yrkeserfaring innen prosjektledelse som sivilingeniør, har Pirabasenan vellykket gjennomført ulike prosjekter over India, Maldivene og Sri Lanka. Hans portefølje inkluderer bygging av hotellanlegg, boligkomplekser, datasentre og industriell utvikling. Dessuten besitter Pirabasenan spesialisert kunnskap innen energi- og materialgjenvinning, og viser et sterkt engasjement for å bygge miljøvennlige og bærekraftige bygninger. Gjennom sin uvurderlige ekspertise gir Pirabasenan betydelige bidrag til suksessen til NS Nordics.