• Teknisk prosjektplaner
  • Maskinteknikk | Spesialitet: Design av maskineringsprosesser

Pawel

Teknisk prosjektplaner

Rolle: Som hovedleder gjennom hele prosjektet, var kandidaten ansvarlig for å overvåke hele prosessen fra anskaffelse til ferdigstillelse. De opprettholdt direkte kontakt med klienten og tok opp eventuelle tekniske problemer som oppsto. Kandidaten utarbeidet tidsplaner, overvåket utførelse og sikret kvaliteten på produktet.