PS er en type partnerskap der staten samarbeider med privat sektor for utvikling. Fordi ingen land kan bygge sin infrastruktur og oppnå optimal økonomisk vekst uten støtte fra privat sektor, er det ikke begrenset til infrastruktur. men inkluderer andre aspekter som utdanning, helsesektor og andre sosiale domener.

OPS kan være finansiering av prosjektet, bygging av prosjektet og rådgivning.

Følgende er fordelene som både offentlig og privat sektor kan modne ved å ha partnerskapet.

  • Private næringer kan bruke innovasjonene og teknologien til bedre utvikling av offentlig sektor.
  • Effektiv levering av prosjektet innen tid,
  • Det kan gi publikum bedre finansiering til prosjektene som kan forbedre den generelle kvaliteten.
  • Den høye avkastningen til indeksen (ROI) vil være høyere når prosjektet er basert på en enkelt enhet, det vil si privat eller offentlig.
  • Det vil være en mindre risiko involvert. Den private organisasjonen kan umiddelbart varsle myndighetene dersom det er risiko eller myndighetene stiller urealistiske krav.
  • De vil være en reduksjon i skattene.

Men nå oppstår spørsmålet om hvordan man utvikler et effektivt offentlig-privat samarbeid. Her er listen som du kan inkludere.

Utvikle en felles visjon: i OPS er en felles visjon nødvendig. Det kan være en vanskelig oppgave, men det er viktig. Begge partene må bringe på én side, og den. Når visjonen er opprettet, bør den inkludere detaljerte strategier, finansieringsmekanismer, mønstrere og andre detaljer. med gjensidig avtale.

Bygg tillit: Begge parter bør kjenne hverandre veldig godt for effektiv prosjektutvikling. Det betyr at både private og offentlige forstår motivene til hverandre. Private ønsker alltid å maksimere profitt mens, i motsetning, regjeringen er en sakte på vei og ikke profittskapende.

Teamet inkluderer eksperter: Det mest avgjørende poenget med OPS er at teamet skal bestå av eksperter for å håndtere offentlige saker og takle komplekse generelle spørsmål. Dette trinnet er spesielt for de som er nye på dette feltet.

Åpenhet i kommunikasjonen: Begge parter sørger for at det er definerte mål, forventninger, og når det kommer til en beslutning, må begge være enige om det samme punktet.