• Assisterende planingeniør
  • BS i sivilingeniør

Muhammad Rizwan

Assisterende planingeniør

Rizwan har ansvar for ulike oppgaver knyttet til prosjektplanlegging og tidsplanlegging. Dette inkluderer å lage prosjekttidslinjer, overvåke fremdrift, koordinere ressurser og hjelpe til med prosjektkostnadsestimat. Muhammad Rizwan sterke bakgrunn innen byggeutførelse og estimering gir verdifull innsikt og bidrar til vellykket planlegging og gjennomføring av prosjekter.