EICA designingeniør

Rapporterer til: Prosjekteringsleder/SED-leder
Kontakt med: SED-team og driftsteam
Arbeidstid: 40 timer per uke
Direkte rapporter: N/A
Avdeling: SED (omfang/estimering/design)
Sted: Nederland, Storbritannia London.

Nøkkel kompetanser

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta beslutninger og vise ansvarlighet og integritet.
 • Evne til å være et aktivt og deltakende teammedlem, i stand til å overføre ferdigheter til andre for å nå forretningsmål
 • Evne til å feilsøke og legge strategier for å møte selskapets langsiktige visjon.
 • Problemløser og måldrevet person.
 • Evne til å levere nødvendige resultater mens du arbeider i et høyt presset miljø.

Teknisk spesifikasjon

Erfaring kreves

 • 5 års erfaring fra lignende stilling, gjerne rent vannbasert

Viktige kvalifikasjoner

 • BTEC HNC/HND i elektroteknikk som et minimum
 • EUSR vannhygienekort
 • Kompetent i bruk av Microsoft Word og Excel

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Grad innen EICA-feltet
 • Sterke ferdigheter i AutoCAD-design vil være en fordel
 • Evne til å bruke Microsoft-prosjekt til å administrere programmer
 • Medlemskap hos relevant fagorgan

fordeler

 • Konkurransedyktig lønn
 • 25 dager årlig ferie
 • Bilgodtgjørelse (hvis ansett som forretningsbruker) – £5 670 per år
 • Tilgang til kollektiv pensjonsordning etter endt prøvetid
 • Livsforsikring og kritisk sykdom dekker ved inntreden i pensjonsordning
 • Helsedekning kun for ansatte
 • Tilgang til Employee Assistance Program & Medicash etter vellykket gjennomføring av prøvetiden
 • Kontinuerlige utviklingsmuligheter

Rolleformål

Styring, koordinering, initiering, planlegging, utførelse, overvåking og kontroll av alle EICA-aspekter av primært rent vanndesignprosjekter.

Rolleoppsummering

 • EICA-design av infrastruktur relatert primært til renseanlegg for rent vann som sikrer at den er i samsvar med kundenes spesifikasjoner og standarder.
 • Produserer designleveranser inkludert, men ikke begrenset til, SLD-er, BCD-er, lasteplaner, termineringstegninger, kabelberegninger, I/O-planer, FDS-er, kontrollfilosofier.
 • Arrangere og gjennomføre stedsundersøkelser der det er nødvendig
 • Kontakt med designere fra ulike disipliner, både interne og eksterne, for å sikre at designpakken er komplett og konsis.
 • Administrere eksterne designressurser der det er nødvendig
 • Sammenstilling av EICA-spesifikasjoner og datablad for anskaffelse av EICA-utstyr (MCC, LCP etc)
 • Bistå med administrasjon av EICA innkjøpspakker
 • Bistå med utarbeidelse av konkurransegrunnlag som grunnlag for bygging
 • Gjennomgang av tekniske innleveringer
 • Samarbeide med andre designavdelinger
 • Støtte prosjektledere og direktører i virksomheten
 • Holde seg oppdatert på miljøspørsmål, og være oppmerksom på politikk og utviklingen på dette området
 • Presentere tekniske data eller prosjektresultater for både tekniske og ikke-tekniske kunder og kolleger
 • Opprettholde designinnspill gjennom hele prosjektets livssyklus – fra gjennomførbarhetsstadiet, til skisser og detaljdesign, til konstruksjon og overlevering
 • Bistå med å kontrollere og administrere budsjetter på prosjektnivå
 • Sikre samsvar med design/spesifikasjoner og standarder
 • Sikre etterlevelse av prosjektprogram og alle kunnskapsområder
 • Delta på stedsmøter
 • Utarbeide rapporter
 • Utfør andre plikter som er passende for denne stillingen

Fyll Ut Skjemaet For Den Ledige Stillingen

  Upload Resume

  – Klar til å starte?

  Ta kontakt!

  Hvis du er interessert i noen av tjenestene vi tilbyr og ønsker å finne ut mer, kan du ta kontakt med oss ​​ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

  • info@nsnordics.no

  • Åkebergveien 30, 0650 Oslo, Norway

  Våre kontorer

  • Åkebergveien 30, 0650 Oslo, Norway
  • Lautrupsgade 7DK-2100 Copenhagen, Denmark
  • Maria Bangata 6 11863 Stockholm Sweden