• Prosjektkontrollleder
  • Mekanisk ingeniør

Dmitry

Prosjektkontrollleder

Rolle: Kandidaten bidrar med et mangfoldig kompetansesett som inkluderer tidsplanlegging, ressursstyring og koordinering med ulike avdelinger. Hans ekspertise spenner over bransjer som undervannssystemer, FoU, konstruksjon, kjemiske raffinerier, gassanlegg og LNG-anlegg. Hos NS Nordics As er kandidaten ansvarlig for å overvåke og optimere prosjektplaner, administrere ressurser effektivt og sikre jevn koordinering mellom ulike team.