• Leder for Compliance
  • MBA i finans

Anaam Shariq

Leder for Compliance

Rolle: En av de ansatte i NS Nordics AS som har fungert lengst, og Anaam Shariq spiller en avgjørende rolle for selskapets suksess ved å utnytte sin kompetanse innen HR, compliance og lønn. Anaam Shariq er ansvarlige for å føre tilsyn med den overordnede driften av selskapet, og deres flittige tilsyn sikrer jevn fungerende og effektiv styring av ulike aspekter av virksomheten.