• Seniorside Manager / planlegger
  • Master i geoteknikk og geofare

Amir

Seniorside Manager / planlegger

Rolle: Kandidaten har vært ansvarlig for å utarbeide og presentere prosjektresultatdata for rapportering og styringsformål. De har også fungert som et bindeledd mellom interessenter i salgsfasen og byggefasen, og har adressert kritiske milepæler, fremdrift og prosjektrisiko.